AS „PATA Saldus” vēsture

90. gadu pirmajā pusē aktīvi sākās valsts uzņēmumu privatizācija. Daudzi no tiem nespēja izdzīvot jaunās tirgus ekonomikas apstākļos un bankrotēja. Tagad to telpas apsaimnieko vai nu ar iepriekšējo darbības sfēru nesaistītas firmas, vai, kā tas izteikti redzams Rīgā, - dažādi tirdzniecības centri. Taču bija uzņēmumi, kuri spēja pielāgoties un attīstīties, turpinot iesākto uzņēmējdarbību. Viens no šādiem piemēriem ir tagadējā AS „Saldus mežrūpniecība". 

1994. gada 21. augustā tika pieņemts lēmums par astoņu mežrūpniecības saimniecību nodošanu privatizācijai, tai skaitā arī Saldus MRS. Tika izsludināts starptautisks tenderis, ārzemnieki par bijušās valsts saimniecības privatizāciju bija ieinteresēti, taču galu galā procesā nepiedalījās. Privatizācija beidzās pēc gandrīz gadu ilga procesa.  Uzņēmumam AS „Saldus mežrūpniecība"  bija apmēram 197 000 latu nodokļu parādi, gada apgrozījums - 440 000 latu. Tā kā uzņēmuma ekonomiskie rādītāji pēc privatizācijas sāka strauji uzlaboties, Finanšu ministrija un pašvaldības piekrita nodokļu parāda kapitalizācijai un „Saldus mežrūpniecība" kļuva par akciju sabiedrību.

Kopš pastāv uzņēmums, ir notikušas sešas slēgtās emisijas, pēdējā 2001. gadā. Tajā neatkarīgi auditori novērtēja divus uzņēmumus, AS „Saldus mežrūpniecība" un SIA „Kūrlande". Tā kā tie abi atradās bijušā Saldus MRS  ilgtermiņa  līguma  platību   teritorijā, uzņēmumi apvienojās, saglabājot nosaukumu AS „Saldus mežrūpniecība". Pēc reorganizācijas pabeigšanas saistībā ar SIA "Kūrlande" pievienošanu, uzņēmuma apgrozījums un tā rīcībā esošie naudas resursi ievērojami pieauga. Tā rezultātā uzņēmums spēja piesaistīt ievērojamus kredītresursus, un uzbūvēt jaunu kokzāģētavu Saldū, Kuldīgas ielā 86a, kura uzsāka darbu 2002.gada novembrī. Zāģētava Kuldīgas 86a ir aprīkota ar modernām Zviedrijā ražotām iekārtām.

Nepārtraukti ražošanā tiek ieguldītas investīcijas, un tā rezultātā apgrozījums ir audzis no 0.64 miljoniem līdz 11,85 miljoniem gadā.

No 2015. gada 02. oktobra,  tiek reģistrēta uzņēmuma Akciju sabiedrība "Saldus mežrūpniecība" nosaukuma maiņa uz Akciju sabiedrība "PATA Saldus".