Uzņēmuma akcionāru un pārvaldes struktūra

 

Akciju sabiedrība „PATA Saldus” ir publiska akciju sabiedrība un tās  akcijas  tiek  kotētas Nasdaq  Riga (Rīgas Fondu biržā). Šobrīd lielākie uzņēmuma akcionāri ir SIA „Saldus MRU", kurai pieder 44,39% akcijas , SIA "Kubit" -  27,21% un SIA "PATA" - 20,88% akcijas. Pārējās akcijas pieder uzņēmuma mazajiem akcionāriem, no kuriem nevienam nepieder vairāk kā 10% no kopējā uzņēmuma akciju skaita.
Uzņēmuma valde:
Valdes priekšsēdētājs ir Andris Krastiņš.
Valdes locekļi:  Jānis Mierkalns, Ilze Bukulde
Uzņēmuma padome:
Padomes priekšsēdētājs ir  Uldis Mierkalns;
Padomes locekļi: Jānis Bertrāns, Atis Kalniņš, Inga Mierkalna,  Ieva sniedze.