Logo

AS „PATA Saldus” POLITIKA

 

Mūsu  mērķis  piedāvāt  tirgū  kvalitatīvus  produktus  un  pakalpojumus,  lai  to  izpildītu  būtiski  šādi  pamatprincipi:
1.  Sadarbība  ar  pasūtītājiem,  piegādātājiem;
  • Pasūtītāju, piegādātāju, akcionāru un darbinieku savstarpējās ieinteresētības ievērošana, respektēšana un saprašanās,
  • Sniegt pasūtītājiem saprotamu, objektīvu informāciju par piedāvātajiem produktiem, pakalpojumiem,
  • Veicināt vietējā reģiona koksnes resursu racionālu izmantošanu,
  • Attīstīt jaunus, tirgū pieprasītus produktus, pakalpojumus.
2.  Attiecībās  ar  darbiniekiem:
  • Mums ir svarīga darbinieku iniciatīvas veicināšana, profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana un lojalitāte uzņēmumam,
  • Nodrošināt darbiniekiem darba vides drošumu un nekaitīgumu.
3.  Atbildība  sabiedrības  priekšā:
  • Veicot saimniecisko darbību saudzēt apkārtējo vidi un mazināt piesārņojumu,
  • Nodrošināt ilglaicīgas mežsaimniecības principu piemērošanu savos meža īpašumos un sniedzot mežizstrādes, mežsaimniecības pakalpojumus,
  • Popularizēt kokmateriālu un koksnes pielietošanu būvniecībā, mēbeļu ražošanā un enerģijas iegūšanā, kā rezultātā veicināt pasaules ekosistēmas līdzsvara saglabāšanu.
Realizējot  uzņēmējdarbību  mēs  apņemamies  izpildīt  saistošos  likumdošanas  aktu  prasības,  nodrošināt  ilgspējīgu  attīstību  modernizējot  lietotās  ražošanas  tehnoloģijas,  pilnveidojot  uzņēmuma  vadības  sistēmu,  ceļot  darba  efektivitāti  un  lietderību.