Mežizstrāde

 

Uzņēmuma īpašumā ir  vairāk  kā  2000 ha    zemes īpašumu, tai skaitā 1614 ha teritorija ar mežu.
Ir noslēgts ilgtermiņa  mežizstrādes  līgums  līdz  2094. gadam  ar  VAS  „Latvijas  Valsts  Meži" par  meža  izstrādi  ar  kopējo  platību  40000  ha.  Ilgtermiņa  līguma  ietvaros  valsts  mežā  tiek  izstrādāti  katru  gadu    ~  160 000 m3  apaļkoksnes,  t.sk.  140 000 m3  galvenajā  izmantošanā  un  20 000  m3  starpcirtēs. Pārējo mežizstrādē  nepieciešamo  apjomu  uzņēmums  nopērk  izsolēs,  kā  arī  pērkot  cirsmas  un  īpašumus  no  privātajiem  mežu  īpašniekiem  visā  Latvijas  teritorijā. Gadā vidēji veic izstrādi 340 000m³ apaļkoksnes
Uzņēmums  savos  īpašumos  veic  pilnu  meža  apsaimniekošanas  ciklu,  kā  arī  sniedz  pakalpojumus  citām  fiziskām  un  juridiskām  personām.  Katru  gadu  tiek sagatavota  augsne  mākslīgai  meža  atjaunošanai ,  tiek  veikta  kultūru ierīkošana ,  kultūru  kopšanas,  sastāva  kopšanas  cirtes,  kā  arī  tiek  veikti  citi  nepieciešamie  mežsaimnieciskie  darbi  ar  domu  atjaunot  un  kopt  mežu,  lai  palielinātu  tā  vērtību  nākotnē, piesaistot Eiropas struktūrfondu līdzekļus.         
Mežizstrādes  process  tiek  veikts  visu  cauru  gadu.  Uzņēmuma  rīcībā  ir  6  pievedējtraktori  (Timberjack, John Deere),  5  kokvedējautomašīnas  (Scania)  ar  hidromanipulatoriem, 3 harvesteri (Timberjack, John Deere) , kā  arī  cita  palīgtehnika,  kas  nodrošina  ražošanas  procesu. 
 
Cirsmās tiek gatavoti līdz pat 14 dažādi sortimenti, no kuriem nozīmīgākie ir zāģbaļķi, papīrmalka, finierkluči un malka.