Kas jauns???

 Projektu ieviešana sadarbībā ar LIAA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.gada 12.novembris:

Projekta "Jaunu produktu ieviešana AS Saldus Mežrūpniecība" ietvaros ir veikta iekārtu uzstādīšana, darbinieku apmācība un pieņemšana no piegādātāja un projekta ieviešana ir pabeigt.

Sadarbības līgums ar LIAA Nr. L-APV-14-014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.gada 15.septembris:

Projekta "Jaunu produktu ieviešana AS Saldus Mežrūpniecība" ietvaros noris darbs pie piegādāto iekārtu uzstādīšanas.

Sadarbības līgums ar LIAA Nr. L-APV-14-014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.gada 30.jūlijs:

Projekta "Jaunu produktu ieviešana AS Saldus Mežrūpniecība" ietvaros ir uzsākta iekārtu piegāde.

Sadarbības līgums ar LIAA Nr. L-APV-14-014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.gada 22.maijs:

Projekta "Jaunu prod ieviešana AS Saldus Mežrūpniecība" ietvaros ir noslēgts Līgums ar iekārtu piegādātāju SIA TT Systems un uzsākta iekārtu pasūtīšana un izgatavošana.

Sadarbības līgums ar LIAA Nr. L-APV-14-014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015.gada 20.maijs:

AS "Saldus Mežrūpniecība" ir noslēgusi Līguma Nr. L-APV-14-0114 grozījumus ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta nosaukuma maiņu, kas turpmāk ir „Jaunu produktu ieviešana AS Saldus Mežrūpniecība”, kā arī ir pagarināts projekta realizācijas termiņš līdz 2015. gada 15.novembrim.

Sadarbības līgums ar LIAA Nr. L-APV-14-014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.gada 09.marts:

AS "Saldus Mežrūpniecība" veic sarunas ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta nosaukuma un realizācijas termiņa maiņu, tādējādi nodrošinot  kvalitatīvu, projekta mērķiem atbilstošu projekta realizāciju.

Sadarbības līgums ar LIAA Nr. L-APV-14-014

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2014.gada 08.decembris:

Projekta "Apaļkoku un Zāģmateriālu šķirošanas procesu tehnoloģiskie uzlabojumi AS "Saldus Mežrūpniecība" ražotnē" ietvaros ir uzsākta līguma slēgšana ar iekārtu piegādātāju.          

Sadarbības līgums ar LIAA Nr. L-APV-14-014

 

 

 

 

 

 

 

2014.gada jūnijs:

Projekta "Apaļkoku un Zāģmateriālu šķirošanas procesu tehnoloģiskie uzlabojumi AS "Saldus mežrūpniecība" ražotnē" realizācijai ir noslēgts līgums ar LIAA,

Sadarbības līguma ar LIAA Nr. L-APV-14-0114

 

 

 

 

 

 

 

2013.gada decembris:

A/S "Saldus Mežrūpniecība" ir iesniegusi LIAA projekta iesniegumu uz  APV 3.kārtas uzsaukumu.

Projekta nosaukums:

"Apaļkoku un Zāģmateriālu šķirošanas procesu tehnoloģiskie uzlabojumi A/S "Saldus Mežrūpniecība" ražotnē".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/S "Saldus Mežrūpniecība" sākot no 2009.gada novembra mēneša realizē projektu ar ERAF atbalstu:

Projekta līguma Nr.  L-APV-10-0015

Atbildīgā persona par projekta ieviešanu:

Gatis Zommers

kontakttālrunis: 2945257629452576

 

2012.gada 30.oktobrī projekts ir pilnībā realizēts un tā galvenie sasniegtie rezultāti ir:

 1. 2010. gada decembrī uzstādīta un sākta ekspluatēt Apaļkoku uzmērīšanas, šķirošanas un uzskaites iekārta ar programmnodrošinājumu.

 2. 2011. gada jūlijā uzstādīta un sākta ekspluatēt Apaļkoku mizošanas iekārta.

 3. 2011. gada jūlijā uzstādīta un sākta ekspluatēt Apaļkoku zāģēšanas iekārta.

 4. 2011.gada augustā uzstādīta un sākta ekspluatēt Siltumtrase.

 5. 2011.gada augustā uzstādītas un sāktas ekspluatēt Zāģmateriālu žāvēšanas iekārtas.

 6. 2012.gada septembrī uzstādīta un sākta ekspluatēt Sauso Zāģmateriālu šķirošanas līnija.

 7. Projekta realizācijas ietvaros radītas 32 jaunas darba vietas.


 

A/S "Saldus Mežrūpniecība" piedalās arī projektos:

"Kokrūpniecības un saistīto nozaru komersantu darbinieku apmācību projekts "

 

"Profesionālo autovadītāju periodiskās apmācības"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-->

 Projektu ieviešana sadarbībā ar LIAA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.gada 12.novembris:

Projekta "Jaunu produktu ieviešana AS Saldus Mežrūpniecība" ietvaros ir veikta iekārtu uzstādīšana, darbinieku apmācība un pieņemšana no piegādātāja un projekta ieviešana ir pabeigt.

Sadarbības līgums ar LIAA Nr. L-APV-14-014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.gada 15.septembris:

Projekta "Jaunu produktu ieviešana AS Saldus Mežrūpniecība" ietvaros noris darbs pie piegādāto iekārtu uzstādīšanas.

Sadarbības līgums ar LIAA Nr. L-APV-14-014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.gada 30.jūlijs:

Projekta "Jaunu produktu ieviešana AS Saldus Mežrūpniecība" ietvaros ir uzsākta iekārtu piegāde.

Sadarbības līgums ar LIAA Nr. L-APV-14-014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.gada 22.maijs:

Projekta "Jaunu prod ieviešana AS Saldus Mežrūpniecība" ietvaros ir noslēgts Līgums ar iekārtu piegādātāju SIA TT Systems un uzsākta iekārtu pasūtīšana un izgatavošana.

Sadarbības līgums ar LIAA Nr. L-APV-14-014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015.gada 20.maijs:

AS "Saldus Mežrūpniecība" ir noslēgusi Līguma Nr. L-APV-14-0114 grozījumus ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta nosaukuma maiņu, kas turpmāk ir „Jaunu produktu ieviešana AS Saldus Mežrūpniecība”, kā arī ir pagarināts projekta realizācijas termiņš līdz 2015. gada 15.novembrim.

Sadarbības līgums ar LIAA Nr. L-APV-14-014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.gada 09.marts:

AS "Saldus Mežrūpniecība" veic sarunas ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta nosaukuma un realizācijas termiņa maiņu, tādējādi nodrošinot  kvalitatīvu, projekta mērķiem atbilstošu projekta realizāciju.

Sadarbības līgums ar LIAA Nr. L-APV-14-014

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2014.gada 08.decembris:

Projekta "Apaļkoku un Zāģmateriālu šķirošanas procesu tehnoloģiskie uzlabojumi AS "Saldus Mežrūpniecība" ražotnē" ietvaros ir uzsākta līguma slēgšana ar iekārtu piegādātāju.          

Sadarbības līgums ar LIAA Nr. L-APV-14-014

 

 

 

 

 

 

 

2014.gada jūnijs:

Projekta "Apaļkoku un Zāģmateriālu šķirošanas procesu tehnoloģiskie uzlabojumi AS "Saldus mežrūpniecība" ražotnē" realizācijai ir noslēgts līgums ar LIAA,

Sadarbības līguma ar LIAA Nr. L-APV-14-0114

 

 

 

 

 

 

 

2013.gada decembris:

A/S "Saldus Mežrūpniecība" ir iesniegusi LIAA projekta iesniegumu uz  APV 3.kārtas uzsaukumu.

Projekta nosaukums:

"Apaļkoku un Zāģmateriālu šķirošanas procesu tehnoloģiskie uzlabojumi A/S "Saldus Mežrūpniecība" ražotnē".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/S "Saldus Mežrūpniecība" sākot no 2009.gada novembra mēneša realizē projektu ar ERAF atbalstu:

Projekta līguma Nr.  L-APV-10-0015

Atbildīgā persona par projekta ieviešanu:

Gatis Zommers

kontakttālrunis: 2945257629452576

 

2012.gada 30.oktobrī projekts ir pilnībā realizēts un tā galvenie sasniegtie rezultāti ir:

 1. 2010. gada decembrī uzstādīta un sākta ekspluatēt Apaļkoku uzmērīšanas, šķirošanas un uzskaites iekārta ar programmnodrošinājumu.

 2. 2011. gada jūlijā uzstādīta un sākta ekspluatēt Apaļkoku mizošanas iekārta.

 3. 2011. gada jūlijā uzstādīta un sākta ekspluatēt Apaļkoku zāģēšanas iekārta.

 4. 2011.gada augustā uzstādīta un sākta ekspluatēt Siltumtrase.

 5. 2011.gada augustā uzstādītas un sāktas ekspluatēt Zāģmateriālu žāvēšanas iekārtas.

 6. 2012.gada septembrī uzstādīta un sākta ekspluatēt Sauso Zāģmateriālu šķirošanas līnija.

 7. Projekta realizācijas ietvaros radītas 32 jaunas darba vietas.


 

A/S "Saldus Mežrūpniecība" piedalās arī projektos:

"Kokrūpniecības un saistīto nozaru komersantu darbinieku apmācību projekts "

 

"Profesionālo autovadītāju periodiskās apmācības"